99 Nama Allah Dan Maknanya

Allah-Lafaz – Yang Maha Besar dan Maha Agung
Ar-Rahmaan – Yang Maha Pemurah.
Ar-Rahiim – Yang Maha Penyayang.
Al Maalik – Yang Maha Menguasai.
Al Qudduus – Yang Maha Suci.
As Salaam – Yang Maha Sejahtera.
Al Mu’miin – Yang Maha Pengaman.
Al Muhaimin – Yang Maha Menjaga, Mengawasi, Memerintah dan Melindungi semua makhluk.
Al ‘Aziiz – Yang Maha Mulia.
Al Jabbaar – Yang Maha Berkuasa.
Al Mutakabbir – Yang Maha Agung.
Al Khaaliq – Yang Maha Pencipta.
Al Baari’ – Yang Maha Mengadakan.
Al Mushowwir – Yang Maha Pembentuk rupa.
Al Ghaffaar – Yang Maha Pengampun.
Al Qahhaar – Yang Maha Kuasa (Pemaksa).
Al Wahhaab – Yang Maha Pengurnia.
Ar Razzak – Yang Maha Pemberi Rezeki.
Al Fattaah – Yang Maha Membukakan.
Al ‘Aliim – Yang Maha Mengetahui.
Al Qaabidh – Yang Maha Menyempitkan.
Al Baasith – Yang Maha Meluaskan.
Al Khaafidh – Yang Maha Menjatuhkan.
Ar Raafi’ – Yang Maha Mengangkat.
Al Mu’izz – Yang Maha Memberi Kemuliaan.
Al Muzill – Yang Maha Memberi Kehinaan.
As Saami’ – Yang Maha Mendengar.
Al Baashir – Yang Maha Melihat.
Al Haakim – Yang Maha Menetapkan Hukum.
Al ‘Adl – Yang Maha Adil.
Al Lathiif – Yang Maha Lemah Lembut.
Al Khabiir – Yang Maha Amat Mengetahui.
Al Haliim – Yang Maha Penyantun.
Al ‘Azhiim – Yang Maha Agung.
Al Ghafuur – Yang Maha Pengampun.
Al Syakuur – Yang Maha Menghargai.
Al ‘Aliyy – Yang Maha Tinggi.
Al Kabiir – Yang Maha Besar.
Al Hafiizh – Yang Maha Memelihara.
Al Muqiith – Yang Maha Pemberi Kecukupan.
Al Hasiib – Yang Maha Menghitung.
Al Jaliil – Yang Maha Luhur.
Al Kariim – Yang Maha Pemurah.
Ar Raqiib – Yang Maha Teliti.
Al Mujiib – Yang Maha Mengkabulkan.
Al Waasi’ – Yang Maha Luas.
Al Haakim – Yang Maha Bijaksana.
Al Waduud – Yang Maha Mengasihi.
Al Majiid – Yang Maha Mulia.
Al Baa’ith – Yang Maha Membangkitkan.
Asy Syahiid – Yang Maha Menyaksikan.
Al Haq – Yang Maha Benar.
Al Wakiil – Yang Maha Menjaga Penyarahan.
Al Qawiyy – Yang Maha Kuat.
Al Matiin – Yang Maha Perkasa.
Al Waliyy – Yang Maha Melindungi.
Al Hamiid – Yang Maha Terpuji.
Al Muhshii – Yang Maha Penghitung.
Al Mubdi’ – Yang Maha Memulai.
Al Mu’iid – Yang Maha Mengulangi.
Al Muhyii – Yang Maha Menghidupkan.
Al Mumit – Yang Maha Mematikan.
Al Hayyu – Yang Maha Hidup.
Al Qayyuum – Yang Maha Berdiri Sendiri.
Al Wajiid – Yang Maha Mewujudkan.
Al Majiid – Yang Maha Mulia.
Al Waahid – Yang Maha Esa.
As Shomad – Yang Maha Diperlukan.
Al Qaadir – Yang Maha Kuasa.
Al Muqtadir – Yang Maha Menentukan.
Al Muqaddim – Yang Maha Mendahulukan.
Al Mu’akhkhir – Yang Maha Mengakhirkan.
Al Awwal – Yang Maha Awal.
Al Aakhir – Yang Maha Akhir.
Az Zhaahir – Yang Maha Nyata.
Al Baatin – Yang Maha Tersembunyi.
Al Waliy – Yang Maha Menguasai.
Al Muta’aali – Yang Maha Agung.
Al Barr – Yang Maha Menerima Taubat.
Al Muntaqim – Yang Maha Penyeksa.
Al ‘Afuw – Yang Maaf Pemaaf.
Ar Ra’uuf – Yang Maaf Belas Kasihan.
Malik al Mulk – Yang Maha Menguasai Kerajaan.
Zul Jalaal wal Ikraam – Yang Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan.
Al Muqsith – Yang Maha Mengadili.
Al Jaami’ – Yang Maha Mengumpul.
Al Ghaniy – Yang Maha Kaya.
Al Mughni – Yang Maha Pemberi Kekayaan.
Al Maani’ – Yang Maha Menolak.
Ad Dhaarr – Yang Maha Pemberi Manfaaf.
An Nuur – Yang Maha Bercahaya.
Al Haadi – Yang Maha Pemberi Petunjuk.
Al Baadi’ – Yang Maha Mencipta Perkara Baru.
Al Baaqi – Yang Maha Kekal.
Al Waarith – Yang Maha Mewarisi.
Ar Raasyid – Yang Maha Sedar.
As Shabbuur – Yang Maha Penyabar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: